I ME CE 1.0

DATES

4.11.19 - 29.12.2019

Open studio : 46 days

Exhibition : 9 days

 

During the exhibition I ME CE 1.0 housed events, performances and workshops. Located in an unused industrial space in Şişli, the project aimed to highlight some problems and create a platform for discussion in order to propose possible solutions. Such as;

 

  • Utilizing spaces that have historical value or have not been purposed for artistic interests

  • Creating opportunities and space for artists to exchange or develop ideas

  • Channeling available funds towards artists. 

  • Enabling the creative process of artists to be observable by the audience

  • Bringing together audience, artists, individuals and institutions in the means to create added value and motivate the exchange ideas 

TARİHLER

4.11.19 - 29.12.2019

Açık stüdyo : 46 gün

Sergi : 9 gün

 

I ME CE Hub Istanbul’da gerçekleşen ilk projesinde sanatsal tanışmaların ve buluşmaların gerçekleşeceği iki ay sürecek müşterek bir üretim alanı oluşturmayı amaçladı. Sanatçılar, mekanın mimarisinden, bağlamından ve hikayesinden esinlenerek “süreci gözlemlenebilir” eserler ortaya çıkardı.

 

  • Tarihi değere sahip veya işlev yüklenmemiş yapıları değerlendirmek

  • Sanatçılara fikir geliştirmeleri ve üretmeleri adına alanlar açmak

  • Kullanılabilir fonların sanatçılara erişimini kolaylaştırmak

  • Sanatçının üretim sürecinin izleyici tarafından gözlemlenebilir olmasını sağlamak 

  • Sanatçıları, seyircileri ve kurumları birbirlerine katma değer sağlamı adında bir araya getirmek ve fikir paylaşımı yapabilmeleri adına alan tanımak 

IMG_0960.jpg
IMG_0958.jpg