I ME CE

I ME CE’s projects are based on the method of "imece" which is a Turkish custom where participants pitch in to help one another in a communal spirit. 

 

Inspired by this tradition, I ME CE creates concepts, develops ideas,  

brings artists together and supports the creative processes of art to function without any obstacles.

One of the main focuses is to facilitate debates, discussions & gatherings focused on art.

Ateliers and exhibitions are realized based on the idea of utilizing idle spaces and rejecting a sterile and monolithic interpretation of art.

I ME CE, therefore avoids galleries and usual exhibition spaces.

I ME CE regards keeping the creative process open to observation and cares more about the process than the outcome. 

 

I ME CE is defined as an experiment and a happening.

I ME CE, Ekim 2019’da “bir olay ve bir deney” olarak tanımlanan I ME CE 1.0 ile hayata geçen, sanatı odağına alan tanışmalara ve buluşmalara olanak sağlayan bir oluşum. 

 

Anadolu’da yıllardır var olan ortak amaca hizmet etme usulünü teşvik eder. 

Bu gelenekten ilhamla konsept yaratır, fikir geliştirir, sanatçıları bir araya getirir ve yaratıcı sürecin engellere takılmadan işlemesine destek olur. 

Atölye ve sergiler, atıl alanları değerlendirme fikri üzerine kuruludur.

Galeri ve alışagelmiş sergileme mekanlarından kaçınır. Steril sanat anlayışından da. 

Ortaya ne çıktığından ziyade, nasıl çıktığını önemser. 

Üretim sürecini daima gözleme açık tutar.

Neo-liberalizmin getirdiği bireyselleşmeyi kırmayı ve bir arada çalışmayı teşvik eder. 

Geçmişten esintilerle, gelmekte olandır. 

This very same spirit was embedded in our latest multidisciplinary group show exhibition I ME CE 1.0, where we hosted 40 artists of diverse backgrounds to exhibit their works ranging from audio-visual installations, 3D mapping, kinetic sculptures, performance art and VR etc. This entity was founded by Efe Göle, Esra Önel & Mina Gürsel Tabanlıoğlu.

Efe Göle, Esra Önel ve Mina Gürsel Tabanlıoğlu tarafından hayata geçirilen I ME CE 1.0 adlı ilk proje ekibe katılan on beş gönüllü ve birlikte çalışılan kırk sanatçının katkılarıyla gerçekleşti Günden güne ortaya çıkan gereksinimler ve bu gereksinimlerin karşılanması için üretilen yaratıcı çözümler sayesinde sürdürülebilir bir hareket oldu. I ME CE, şu an da eş zamanlı projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor.