_MG_9823.JPG

I ME CE

I ME CE; is a process-oriented, space-based organization that encourages joint production. Inspired by the Turkish custom “imece” where participants work and create in a communal spirit, it facilitates discussions and gatherings focused on art. 

 

Rather than galleries and conventional exhibition areas,

I ME CE prefers to evaluate abandoned spaces or structures that have historical value.

The artistic process and outputs carry equal importance and every phase is kept accessible for public view.

I ME CE; süreç odaklı, mekan bazlı, müşterek üretimi teşvik eden bir oluşumdur. Anadolu’da yıllardır var olan ortak amaca hizmet etme usulünü merkezine alarak sanatı odağına alan tanışmalara ve buluşmalara olanak sağlar.

Galeriler ve alışagelmiş sergileme mekanlarından ziyade tarihi değere sahip veya işlevsiz kalmış yapıları değerlendirmeyi tercih eder.

Atölye sürecini, çıktıları ile eş derecede önemser.

Üretim sürecini daima ziyarete ve gözleme açık tutar.